Audio Rec Level

Raven snemanja zvoka lahko prilagodite med preverjanjem ravni merilnika.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Audio Rec Level].
  2. Izberite želeno raven z desnim/levim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

+:
Zviša raven snemanja zvoka.
–:
Zniža raven snemanja zvoka.
Reset:
Ponastavi raven snemanja zvoka na privzeto vrednost.

Namig

  • Pri snemanju filmov z visoko ravnjo zvoka nastavite [Audio Rec Level] na nižjo raven zvoka. Tako zagotovite, da bo posneti zvok bolj realističen. Pri snemanju filmov z nižjo ravnjo zvoka nastavite [Audio Rec Level] na višjo raven zvoka, da bo zvok lažje slišati.

Opomba

  • Ne glede na nastavitve [Audio Rec Level] je omejevalnik vedno dejaven.
  • [Audio Rec Level] je na voljo samo, kadar je način zajemanja nastavljen na način snemanja filmov.
  • [Audio Rec Level] ni na voljo med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.
  • Nastavitve [Audio Rec Level] se uporabijo tako za notranji mikrofon kot za vhodni priključek (mikrofon).