DRO Bracket

Posnamete lahko skupno tri slike, vsako z drugačno stopnjo optimizatorja dinamičnega razpona.

  1. Izberite možnost / (Drive Mode) na izbirnem kolescu → [DRO Bracket].
    • Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
  3. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.

Podrobnosti elementov menija

DRO Bracket: Lo:
posname serijo treh slik z majhnimi spremembami v vrednosti optimizatorja dinamičnega razpona (Lv 1, Lv 2 in Lv 3).
DRO Bracket: Hi:
posname serijo treh slik z velikimi spremembami v vrednosti optimizatorja dinamičnega razpona (Lv 1, Lv 3 in Lv 5).

Opomba

  • Zadnji posnetek je prikazan v samodejnem pregledu.