Shutter AWB Lock (fotografija)

Nastavite lahko, ali želite nastavitev beline zakleniti, ko pritisnete sprožilo in ko je možnost [White Balance] nastavljena na [Auto] ali [Underwater Auto].

Ta funkcija preprečuje neželene spremembe nastavitev beline med neprekinjenim fotografiranjem ali ko fotografirate s polovično pritisnjenim sprožilom.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Shutter AWB Lock] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Shut. Halfway Down:
zaklene nastavitev beline, medtem ko je sprožilo polovično pritisnjeno, celo v načinu samodejne nastavitve beline. Nastavitev beline je zaklenjena tudi med neprekinjenim fotografiranjem.
Cont. Shooting:
zaklene nastavitev beline na nastavitev prvega posnetka med neprekinjenim fotografiranjem, celo v načinu samodejne nastavitve beline.
Off:
delovanje z običajno samodejno nastavitvijo beline.


O možnostih [AWB Lock Hold] in [AWB Lock Toggle]

Nastavitev beline lahko v načinu samodejne nastavitve beline zaklenete tudi tako, da funkcijo [AWB Lock Hold] ali [AWB Lock Toggle] dodelite tipki po meri. Izberite MENU → (Camera Settings2) → dodelite [AWB Lock Hold] ali [AWB Lock Toggle] z uporabo tipke [Custom Key]. Če med fotografiranjem pritisnete dodeljeno tipko, bo nastavitev beline zaklenjena.
Funkcija [AWB Lock Hold] zaklene nastavitev beline tako, da zaustavi samodejno prilagoditev beline, medtem ko pritisnete gumb.
Funkcija [AWB Lock Toggle] zaklene nastavitev beline tako, da zaustavi samodejno prilagoditev beline potem, ko enkrat pritisnete gumb. Ko še enkrat pritisnete gumb, se funkcija zaklepa samodejne nastavitve beline sprosti.

  • Če želite nastavitev beline zakleniti med snemanjem filmov v načinu samodejne nastavitve beline, izberite MENU → (Camera Settings2) → dodelite [AWB Lock Hold] ali [AWB Lock Toggle] z uporabo tipke [Custom Key].

Namig

  • Ko fotografirate z bliskavico in je samodejna nastavitev beline zaklenjena, bodo prikazani barvni toni morda nenaravni, ker je nastavitev beline bila zaklenjena, preden se je sprožila bliskavica. V tem primeru nastavite možnost [Shutter AWB Lock] na [Off] ali [Cont. Shooting] in pri fotografiranju ne uporabite funkcije [AWB Lock Hold] ali funkcije [AWB Lock Toggle]. Namesto tega lahko nastavite možnost [White Balance] na [Flash].