Delete Item

Elemente menija, dodane v meni (My Menu) v možnosti MENU, lahko izbrišete.

  1. MENU (My Menu) → [Delete Item].
  2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite element, ki ga želite izbrisati, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca, da želeni element izbrišete.

Namig

  • Če želite izbrisati vse elemente na strani, izberite MENU → (My Menu) → [Delete Page].
  • Izbrišete lahko vse elemente, dodane v meni (My Menu), tako da izberete MENU → (My Menu) → [Delete All].