Polnjenje prek povezave z računalnikom

Paket baterij lahko polnite, tudi če povežete fotoaparat in računalnik s kablom USB.

  1. Izklopite izdelek in ga povežite s priključkom USB v računalniku.

Opomba

  • Če je izdelek povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir napajanja, se baterija računalnika prazni. Izdelek naj ne bo predolgo povezan s prenosnim računalnikom.
  • Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro. Pred vklopom/izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.
  • Pravilnega delovanja ni mogoče zagotoviti za vse vrste računalnikov.
  • Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ali računalnika, povezanega prek zvezdišča USB, ne dajemo nobenih zagotovil.
  • Ob hkratni uporabi drugih naprav USB fotoaparat morda ne bo deloval pravilno.