HDMI Settings: HDMI Resolution

Ko izdelek s kablom HDMI (naprodaj posebej) priključite na televizor, ki omogoča visoko ločljivost (HD), lahko za predvajanje slik na televizorju izberete visoko ločljivost HDMI Resolution.

  1. MENU(Setup) → [HDMI Settings][HDMI Resolution] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Izdelek samodejno prepozna televizor visoke ločljivosti in nastavi ločljivost izhoda.
2160p/1080p:
Oddajanje signala slike v ločljivosti 2160p/1080p.
1080p:
Oddajanje signala slike v visoki ločljivosti (1080p).
1080i:
Oddajanje signala slike v visoki ločljivosti (1080i).

Opomba

  • Če se slike ne prikažejo pravilno z izbrano nastavitvijo [Auto], izberite možnost [1080i], [1080p] ali [2160p/1080p] glede na televizor, ki bo priključen.