AEL w/ shutter (fotografija)

S to funkcijo določite, ali se ob pritisku sprožila do polovice nastavi osvetlitev.
Izberite [Off], če želite ostrenje in osvetlitev prilagoditi ločeno.

  1. MENU(Camera Settings1) → [AEL w/ shutter] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF], je omogočena nastavitev osvetlitve po samodejni prilagoditvi ostrenja, ko pritisnete sprožilo do polovice. Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Automatic AF] in izdelek ugotovi, da se objekt premika ali da zajemate zaporedne posnetke, se nastavljena osvetlitev izklopi.
On:
Nastavi osvetlitev ob pritisku sprožila do polovice.
Off:
Ne nastavi osvetlitve ob pritisku sprožila do polovice. Ta način uporabite, kadar želite prilagoditi ostrenje in osvetlitev ločeno.
Izdelek nadaljuje s prilagajanjem osvetlitve pri fotografiranju v načinu [Cont. Shooting].

Opomba

  • Ko je funkcija [AEL toggle] dodeljena kateri koli tipki prek možnosti [Custom Key] ali [Custom Key], ima upravljanje s tipko prednost pred nastavitvami [AEL w/ shutter].