Live View Display

Nastavi, ali naj se slikam na zaslonu dodajo učinki, kot so kompenzacija osvetlitve, izravnava beline, [Creative Style] in [Picture Effect].

  1. MENU(Camera Settings2) → [Live View Display] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Setting Effect ON:
Prikaže, približno kako bo videti slika po uveljavitvi vaših nastavitev. To nastavitev uporabite, kadar želite med fotografiranjem preveriti rezultate posnetka na zaslonu Live View.
Setting Effect OFF:
Prikaže zaslon za pogled v živo brez učinkov izravnave osvetlitve, nastavitve beline, funkcije [Creative Style] ali funkcije [Picture Effect]. Če uporabite to nastavitev, lahko preprosto preverite kompozicijo slike.
Pogled v živo je vedno prikazan z ustrezno svetlostjo, tudi v načinu [Manual Exposure].
Kadar je izbrana možnost [Setting Effect OFF], je na zaslonu pogleda v živo prikazana ikona (OGLED).

Namig

  • Če uporabljate bliskavico drugega proizvajalca (npr. studijsko bliskavico), je lahko prikaz Live View pri nekaterih nastavitvah hitrosti zaklopa temen. Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], bo prikaz Live View svetel, tako da lahko preprosto preverite kompozicijo.

Opomba

  • V spodnjih način fotografiranja funkcije [Live View Display] ni mogoče nastaviti na [Setting Effect OFF]:
    • [Intelligent Auto]
    • [Movie]
    • [S&Q Motion]
  • Če je možnost [Live View Display] nastavljena na [Setting Effect OFF], svetlost posnetka ne bo enaka svetlosti prikaza Live View.