Registriranje trenutnega območja ostrenja (AF Area Registration) (fotografija)

Okvir za ostrenje lahko s tipko po meri začasno pomaknete na vnaprej določen položaj. Ta funkcija je uporabna, ko zajemate prizore, pri katerih so premiki subjekta predvidljivi; na primer športne prizore. S to funkcijo lahko hitro premikate območje ostrenja glede na situacijo.

Kako registrirati območje ostrenja

 1. MENU (Camera Settings1) → [AF Area Registration][On].
 2. Območje ostrenja nastavite na želeni položaj in nato pridržite gumb Fn (funkcija).

Kako priklicati registrirano območje ostrenja

 1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] → želena tipka, nato izberite [Regist. AF Area hold].
 2. Fotoaparat nastavite na način fotografiranja, pritisnite in pridržite tipko, ki ima dodeljeno funkcijo [Regist. AF Area hold], in nato za zajemanje fotografij pritiskajte sprožilo.

Namig

 • Ko je okvir za ostrenje registriran z uporabo funkcije [AF Area Registration], registrirani okvir za ostrenje utripa na zaslonu.
 • Če dodelite funkcijo [Regist AF Area tggle] tipki po meri, lahko registrirani okvir za ostrenje uporabite, ne da bi tipko držali pritisnjeno.
 • Če je funkcija [Reg. AF Area+AF On] dodeljena tipki po meri, se ob pritisku tipke izvede samodejno ostrenje z registriranim okvirjem za ostrenje.

Opomba

 • Območja ostrenja ni mogoče registrirati v teh primerih:
  • Kolesce za izbiro načina je nastavljeno na (Film) ali na (S&Q Motion)
  • Medtem ko se izvaja [Touch Focus]
  • Med uporabo funkcije digitalni zoom
  • Medtem ko se izvaja [Touch Tracking]
  • Med ostrenjem
  • Med izvajanjem zaklepa ostrenja
 • Funkcije [Regist. AF Area hold] ne morete dodeliti gumbu [Left Button], [Right Button] ali [Down Button].
 • Registriranega območja ostrenja ne morete priklicati v teh primerih:
  • Kolesce za izbiro načina je nastavljeno na (Samodejni način), (Film) ali (S&Q Motion).
 • Ko je možnost [AF Area Registration] nastavljena na [On], je nastavitev [Dial / Wheel Lock] zaklenjena na [Unlock].