Snemanje filmov

Filme lahko posnamete, tako da pritisnete gumb MOVIE (film).

 1. Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE.

 2. Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.

Namig

 • Funkcijo začetka/zaustavitve snemanja filma lahko dodelite želeni tipki. MENU(Camera Settings2) → [Custom Key] → nastavite [Movie Shooting] želeni tipki.
 • Območje ostrenja določite s funkcijo [Focus Area].
 • Če želite izostriti obraz, kompozicijo oblikujte tako, da se okvir za ostrenje in okvir za zaznavanje obrazov prekrivata, ali pa funkcijo [Focus Area] nastavite na [Wide].
 • Med snemanjem filmov lahko hitro izostrite, če pritisnete sprožilo do polovice. (V nekaterih primerih je lahko posnet tudi zvok delovanja samodejnega ostrenja.)
 • Če želite prilagoditi hitrost zaklopa in vrednost zaslonke na želene nastavitve, nastavite način fotografiranja na (Movie) in izberite želeni način osvetlitve.
 • Spodnje nastavitve za fotografiranje se uporabijo za snemanje filmov:
  • White Balance
  • Creative Style
  • Metering Mode
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • D-Range Optimizer
  • Lens Comp.
 • Med snemanjem filmov lahko spremenite nastavitve za občutljivost ISO, izravnavo osvetlitve in območje ostrenja.
 • Pri snemanju filmov so vrednosti ISO na voljo v razponu od ISO 100 do ISO 102400. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, višjo od ISO 102400, se nastavitev samodejno preklopi na ISO 102400. Ko zaključite s snemanjem filma, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • V načinu snemanja filmov lahko občutljivost ISO izberete od ISO 100 do ISO 102400. Če je vrednost ISO nastavljena na vrednost, nižjo od ISO 100, se nastavitev samodejno preklopi na ISO 100. Ko zaključite s snemanjem filma, se vrednost ISO vrne na izvirno nastavitev.
 • Pri snemanju filmov je posneto sliko mogoče predvajati brez prikaza informacij o snemanju, in sicer tako, da možnost [HDMI Info. Display] nastavite na [Off].

Opomba

 • Med snemanjem filma bosta morda zajeta tudi zvok objektiva in zvok delovanja fotoaparata.
  Zvok lahko izklopite tako, da izberete MENU → (Camera Settings2) → [Audio Recording][Off].
 • Pri snemanju se lahko posname zvok zaponk naramnega paščka, kar je odvisno od primera.
 • Če pri uporabi objektiva s samodejnim zoomom ne želite, da se med snemanjem filma posname zvok delovanja obroča za zoom, je priporočljivo, da pri snemanju filmov uporabljate vzvod za zoom. Premaknite vzvod za zoom tako, da prst nalahno položite na vzvod in vzvod upravljate brez hitrih gibov.
 • Po fotografiranju se prikaže ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo. Dokler je ta ikona prikazana, ne odstranjujte pomnilniške kartice.
 • Temperatura fotoaparata ponavadi naraste, ko dlje časa snemate filme, in začutili boste, da je fotoaparat topel. Ne gre za okvaro. Dodatno, [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V takšnih primerih fotoaparat ugasnite in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.
 • Če se pojavi ikona (opozorilna ikona za pregrevanje), je narasla temperatura fotoaparata. Izklopite fotoaparat in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.
 • Glede daljšega časa snemanja filmov glejte poglavje »Čas snemanja filmov«. Ko je snemanje filma zaključeno, lahko posnamete naslednji video, tako da znova pritisnete gumb MOVIE. Odvisno od temperature izdelka ali baterije se snemanje lahko ustavi, da se zaščiti izdelek.
 • Ko je gumb za izbiro načina nastavljen na (Movie) ali (S&Q Motion) ali med snemanjem videoposnetkov, za območje ostrenja [Focus Area] ne morete izbrati možnosti [Tracking].
 • Vrednost zaslonke in hitrost zaklopa bosta v načinu [Program Auto] pri snemanju filmov samodejno nastavljena in ju ni mogoče spremeniti. Zaradi tega se lahko hitrost zaklopa poveča v svetlem okolju, gibanje objekta pa morda ne bo posneto gladko. S spreminjanjem načina osvetlitve in prilagajanja vrednosti zaslonke ter hitrost zaklopa je mogoče gibanje objekta posneti gladko.
 • V načinu snemanja filmov spodnjih nastavitev ni mogoče nastaviti v možnosti [Picture Effect]. Ko se snemanja filma prične, bo začasno nastavljena možnost [Off].
  • Rich-tone Mono.
 • Funkcija zaznavanja obrazov/zaznavanja oči ni na voljo v teh primerih.
  • Možnost [File Format] je nastavljena na [XAVC S 4K], možnost [Record Setting] nastavljena na [30p 100M]/[25p 100M] ali [30p 60M]/[25p 60M] in možnost [4K Output Select] nastavljena na [Memory Card+HDMI]
 • Če fotoaparat med snemanjem filma pri nizki občutljivosti ISO usmerite proti izjemno svetlem viru svetlobe, bo označeno območje na sliki morda posneto kot zatemnjeno območje.
 • Če je način prikaza zaslona nastavljen na možnost [For viewfinder], se bo način prikaza ob začetku snemanja filma preklopil na [Display All Info.].