File Format (fotografija)

Nastavitev oblike zapisa datotek za fotografije.

 1. MENU (Camera Settings1) → [File Format] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

RAW:
Digitalna obdelava se v tem formatu datoteke ne izvede. Izberite ta format, če želite profesionalno obdelati slike v računalniku.
RAW & JPEG:
Sliki RAW in JPEG sta ustvarjeni hkrati. To je priročno, kadar potrebujete dve slikovni datoteki – datoteko JPEG za prikaz in datoteko RAW za urejanje.
JPEG:
Slika je posneta v formatu JPEG.

O slikah RAW

 • Če želite odpreti slikovno datoteko RAW, posneto s tem fotoaparatom, boste potrebovali programsko opremo Imaging Edge Desktop. S programom Imaging Edge Desktop lahko odprete slikovno datoteko RAW in jo pretvorite v pogosteje uporabljan format, kot sta JPEG ali TIFF, oziroma prilagodite nastavitev beline, nasičenost ali kontrast slike.
 • Funkcije [Auto HDR] ali [Picture Effect] ne morete uporabljati pri slikah RAW.
 • Slike RAW, posnete s tem fotoaparatom, imajo ločljivost 14 bitov na slikovno piko. V naslednjih načinih za fotografiranje je ločljivost omejena na 12 bitov:
  • [Long Exposure NR]
  • [BULB]
  • [Cont. Shooting], ko je možnost [RAW File Type] nastavljena na [Compressed]
 • S funkcijo [RAW File Type] lahko nastavite, ali so slike RAW stisnjene ali nestisnjene.

Opomba

 • Če slik ne boste urejali v računalniku, priporočamo zapisovanje slik v formatu JPEG.
 • Slikam RAW ni mogoče dodati oznak registracije DPOF (naročilo tiskanja).