Exposure Comp.

Običajno se osvetlitev nastavi samodejno (samodejna osvetlitev). Glede na vrednost osvetlitve, ki jo nastavi samodejna osvetlitev, lahko celotno sliko posvetlite ali potemnite, če prilagodite funkcijo [Exposure Comp.] na strani plusa ali minusa (izravnava osvetlitve).

 1. Zavrtite gumb za izravnavo osvetlitve (A).

  Stran + (nadosvetlitev):
  Slike postanejo svetlejše.

  Stran – (podosvetlitev):
  Slike postanejo temnejše.

  Prikaz, ki prikazuje položaj kolesca za izravnavo osvetlitve

  • Vrednost izravnave osvetlitve lahko prilagodite v razponu –3,0 EV do +3,0 EV.
  • Potrdite lahko vrednost izravnave osvetlitve, ki ste jo nastavili na zaslonu za fotografiranje.

   Zaslon

   Primer prikaza vrednosti izravnave osvetlitve na zaslonu

   Iskalo

   Primer prikaza vrednosti izravnave osvetlitve v iskalu

Nastavitev vrednosti izravnave osvetlitve z možnostjo MENU

Vrednost izravnave osvetlitve lahko prilagodite v razponu od -5,0 EV do +5.0 EV, ko je gumb za izravnavo osvetlitve v položaju »0«.

MENU (Camera Settings1) → [Exposure Comp.] → želena nastavitev.

Namig

 • Nastavitve gumba za izravnavo osvetlitve bodo imele prednost pred [Exposure Comp.] ali [Dial/Wheel Ev Comp] v meniju MENU.
 • Med snemanjem se na zaslonu prikaže le vrednost med -3,0 EV in +3,0 EV z enakovredno svetlostjo slike. Če nastavite vrednost izravnave osvetlitve zunaj tega razpona, to ne bo vplivalo na svetlost slike na zaslonu, vrednost pa bo opazna na posneti sliki.
 • Vrednost izravnave osvetlitve lahko prilagodite v razponu –2,0 EV do +2,0 EV za filme.

Opomba

 • Izravnave osvetlitve ne morete izvajati v spodnjih načinih fotografiranja:
  • [Intelligent Auto]
 • Pri uporabi možnosti [Manual Exposure] lahko izravnavo osvetlitve izvedete le, ko je možnost [ISO] nastavljena na [ISO AUTO].
 • Če objekt snemate pod izredno svetlimi ali temnimi pogoji ali če uporabite bliskavico, morda ne boste mogli doseči želenega učinka.
 • Ko gumb za izravnavo osvetlitve premaknete v položaj "0", bo vrednost osvetlitve "0" ne glede na nastavitev [Exposure Comp.].