ISO Setting: ISO Range Limit

Razpon občutljivost ISO lahko omejite, ko je občutljivost ISO nastavljena ročno.

  1. MENU (Camera Settings1) → [ISO Setting][ISO Range Limit][Minimum] ali [Maximum], in izberite želene vrednosti.

Nastavljanje razpona za [ISO AUTO]

Če želite prilagoditi razpon občutljivost ISO, ki je samodejno nastavljena v načinu [ISO AUTO], izberite MENU → (Camera Settings1) → [ISO Setting][ISO][ISO AUTO] in nato pritisnite desni del izbirnega kolesca, da izberete možnost [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Opomba

  • Vrednosti občutljivosti ISO, izven navedenega razpona, niso več na voljo. Če želite izbrati vrednosti občutljivosti ISO izven navedenega razpona, ponastavite [ISO Range Limit].
  • Razpoložljivi razpon za občutljivost ISO se razlikuje glede na nastavitev za možnost [Gamma] pod možnostjo [Picture Profile].