Sort Item

Elemente menija, dodane v meni (My Menu) v možnosti MENU, lahko prerazporedite.

  1. MENU (My Menu) → [Sort Item].
  2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite element, ki ga želite premakniti.
  3. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite destinacijo.