Focus Hold

S to funkcijo zaklenete ostrenje, tako da pritisnete tipko, ki ji je bila dodeljena funkcija Focus Hold.

  1. MENU (Camera Settings2)→[Custom Key] ali [Custom Key] → dodelijo funkcijo [Focus Hold] želeni tipki.
  2. Izostrite sliko in pritisnite tipko, ki ji je bila dodeljena funkcija [Focus Hold].
  3. Ko držite tipko, pritisnite sprožilo.