Picture Profile

Omogoča spreminjanje nastavitev barv, prelivanja itd. Podrobnejše informacije o funkciji »Picture Profile« so na voljo na spletni strani https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html.

Prilagajanje profila slike

S prilagajanjem elementov profila slike, kot sta [Gamma] in [Detail], lahko nastavite kakovost slike. Pri nastavljanju teh parametrov povežite fotoaparat s televizorjem ali zaslonom in prilagodite parametre ter opazujte sliko na zaslonu.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Picture Profile] → profil, ki ga želite spremeniti.
 2. Odprite zaslon s kazalom elementov, tako da pritisnete desni del izbirnega kolesca.
 3. Z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca izberite element, ki ga želite spremeniti.
 4. Z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca izberite želeno vrednost in pritisnite središče kolesca.

Uporaba prednastavljenega profila slike

Privzete nastavitve možnosti od [PP1] do [PP10] za filme so bile predhodno nastavljene v fotoaparatu na podlagi različnih pogojev snemanja.

MENU → (Camera Settings1) → [Picture Profile] → želena nastavitev.

PP1:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [Movie].
PP2:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [Still].
PP3:
Primer nastavitve naravnega barvnega odtenka z vrednostjo gama [ITU709].
PP4:
Primer nastavitve naravnega barvnega odtenka, skladnega s standardom ITU709.
PP5:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [Cine1].
PP6:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [Cine2].
PP7:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [S-Log2].
PP8:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [S-Log3] in [S-Gamut3.Cine] pod možnostjo [Color Mode].
PP9:
Primer nastavitve z vrednostjo gama [S-Log3] in [S-Gamut3] pod možnostjo [Color Mode].
PP10:
Primer nastavitve za snemanje filmov HDR z vrednostjo gama [HLG2].


Snemanje filmov HDR

Fotoaparat lahko snema filme HDR, ko je v profilu slike izbrana gama od [HLG], [HLG1] do [HLG3]. Prednastavitev profila slike [PP10] ponuja primer nastavitve za snemanje HDR. Filme, posnete z nastavitvijo [PP10], si je mogoče ogledati z večjim razponom svetlosti kot običajno med predvajanjem na televizorju, ki podpira tehnologijo Hybrid Log-Gamma (HLG). Na ta način je mogoče pristno posneti in predvajati prizore s širokim razponom svetlosti, ne da bi bili videti premočno ali preslabo osvetljeni. Tehnologija HLG se uporablja pri programski produkciji HDR TV, kot je opredeljeno v mednarodnih standardnih priporočilih ITU-R BT.2100.


Elementi profila slike

Black Level
Omogoča nastavitev ravni črne barve (od –15 do +15).

Gamma
Omogoča izbiro krivulje gama.
Film: Standardna krivulja gamma za filme
Fotografija: Standardna krivulja gamma za fotografije
Cine1: Omehča kontrast na temnih delih in poudari prelivanje na svetlih delih, da ustvari umirjen barvni film. (enakovredno HG4609G33).
Cine2: Podobno kot [Cine1], vendar optimizirano za urejanje z do 100-odstotnim video signalom. (enako kot HG4600G30)
Cine3: Poudari kontrast v svetlobi in senci bolj kot [Cine1] in poudari prelivanje v črnini.
Cine4: Poudari kontrast na temnih delih bolj kot [Cine3].
ITU709: Krivulja gamma, ki ustreza standardu ITU709.
ITU709(800%): Krivulja gamma za potrjevanje prizorov glede ob predpostavki snemanja z uporabo možnosti [S-Log2] ali [S-Log3].
S-Log2: Krivulja gamma za [S-Log2]. Ta nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po fotografiranju obdelana.
S-Log3: Krivulja gamma za [S-Log3] z lastnostmi za večjo podobnost s filmom. Ta nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po fotografiranju obdelana.
HLG: Krivulja Gamma za snemanje HDR. Enakovredno standardu HDR tehnologije Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Krivulja gamma za snemanje HDR. Poudari odpravljanje šumov. A je snemanje omejeno na ožji dinamični razpon, kot pri [HLG2] ali [HLG3].
HLG2: Krivulja gamma za snemanje HDR. Omogoča ravnovesje dinamičnega razpona in odpravljanja šumov.
HLG3: Krivulja gamma za snemanje HDR. Širši dinamični razpon kot [HLG2]. A lahko pride po povečanja šumov.
 • Vrednosti gama [HLG1], [HLG2] in [HLG3] vse uporabljajo krivuljo gama z enakimi lastnostmi, a vsaka ponuja različno ravnovesje med dinamičnim razponom in odpravljanjem šumov. Vsaka ima različno raven izhodnega video signala, in sicer: [HLG1]: pribl. 87 %, [HLG2]: pribl. 95 %, [HLG3]: pribl. 100 %.

Black Gamma
Omogoča popravljanje vrednosti gama v območjih z nizko intenzivnostjo.
Nastavitev [Black Gamma] je fiksna na »0« in je ni moč prilagoditi, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3].
Razpon: izbira razpona popravljanja. (širok/srednji/ozek).
Raven: omogoča nastavitev ravni popravljanja. (od –7 (največje stiskanje črne barve) do +7 (največje razširjanje črne barve)).

Knee
Omogoča nastavitev svetlosti in nagiba za stiskanje video signala, da preprečite prekomerno osvetlitev, tako da signale na območjih z visoko intenzivnostjo objekta omejite na dinamični razpon fotoaparata.
Možnost [Knee] je onemogočena, če je možnost [Mode] nastavljena na [Auto], ko je možnost [Gamma] nastavljena na [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3]. Če želite omogočiti možnost [Knee], nastavite možnost [Mode] na [Manual].
Mode: Izbira ročnih/samodejnih nastavitev.
 • Auto: Svetlost in nagib sta nastavljena samodejno.
 • Manual: Svetlost in nagib sta nastavljena ročno.
Auto Set: Nastavitve, ko je za [Mode] izbrana možnost [Auto].
 • Max Point: Nastavitev najvišje točke svetlosti. (od 90 % do 100 %).
 • Sensitivity: Nastavitev občutljivosti. (High/Mid/Low)
Manual Set: Nastavitve, ko je za [Mode] izbrana možnost [Manual].
 • Point: Nastavi raven svetlosti. (75 % do 105 %)
 • Slope: Nastavi nagib. (od –5 (rahel) do +5 (strm)).

Color Mode
Omogoča nastavitev vrste in ravni barv.
V načinu [Color Mode] sta na voljo le možnosti [BT.2020] in [709], ko je možnost [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3].
Movie (film): Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [Movie].
Still (fotografije): Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [Still].
Cinema (kino): Ustrezne barve, ko je [Gamma] nastavljena na [Cine1] ali [Cine2].
Pro: Podobni barvni odtenki za stadnardno kakovost slike profesionalnih videokamer podjetja Sony (ob združitvi z vrednostjo gamma ITU709)
ITU709 Matrix: Barve, ki ustrezajo standardu ITU709 (ob združitvi z vrednostjo gamma ITU709)
Black & White (črno-belo): Nastavi nasičenost na nič za snemanje v črno-beli tehniki.
S-Gamut: Nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po snemanju obdelana. Uporablja se, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po snemanju obdelana. Uporablja se, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [S-Log3]. Ta nastavitev omogoča snemanje v barvnem prostoru, ki se zlahka pretvori za digitalno kino.
S-Gamut3: Nastavitev temelji na domnevi, da bo slika po snemanju obdelana. Uporablja se, ko je možnost [Gamma] nastavljena na [S-Log3]. Ta nastavitev omogoča snemanje v širokem barvnem prostoru.
BT.2020: Standarden barvni ton, ko je [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3].
709: Barvni ton, ko je [Gamma] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in se filmi snemajo v barvah HDTV (BT.709).

Saturation
Omogoča nastavitev nasičenosti barv (–32 do +32)

Color Phase
Omogoča nastavitev faze barvnega odtenka (–7 do +7)

Barvna globina
Omogoča nastavitev barvne globine za vsako fazo barvnega odtenka. Ta funkcija je bolj učinkovita pri kromatičnih barvah in manj učinkovita pri akromatičnih barvah. Če vrednost nastavitve povečujete v pozitivno smer, je barva videti globlja, če pa vrednost zmanjšujete v negativno smer, je barva videti svetlejša. Ta funkcija je učinkovita, tudi če možnost [Color Mode] nastavite na [Black & White].
[R]: od –7 (svetlo rdeča) do +7 (temno rdeča)
[G]: od –7 (svetlo zelena) do +7 (temno zelena)
[B]: od –7 (svetlo modra) do +7 (temno modra)
[C]: od –7 (svetla cian) do +7 (temna cian)
[M]: od –7 (svetla magenta) do +7 (temna magenta)
[Y]: od –7 (svetlo rumena) do +7 (temno rumena)

Detail
Omogoča nastavitev elementov za možnost [Detail].
Level: Nastavi raven podrobnosti [Detail]. (–7 do +7)
Adjust: Naslednje parametre je mogoče izbrati ročno.
 • Mode: Izbira samodejnih/ročnih nastavitev. (Auto (samodejna optimizacija)/Manual (podrobnosti so nastavljene samodejno)).
 • V/H Balance: Omogoča nastavitev navpičnega (V) in vodoravnega (H) ravnovesja za možnost DETAIL. (od –2 (v navpično smer (V)) do +2 (v vodoravno smer (H)).
 • B/W Balance: Omogoča nastavitev ravnovesja za nižje vrednosti (B) in višje vrednosti (W) možnosti DETAIL. (od Type1 (nižje vrednosti možnosti DETAIL (B)) do Type5 (višje vrednosti možnosti DETAIL (W)).
 • Limit: Nastavitev ravni omejitve za podrobnosti [Detail]. (0 (nizka mejna vrednost: najverjetneje bo omejeno) do 7 (visoka mejna vrednost: najverjetneje ne bo omejeno))
 • Crispning: Omogoča nastavitev ravni izrazitosti barve. (od 0 (nizka raven izrazitosti) do 7 (visoka raven izrazitosti)).
 • Hi-Light Detail: Nastavitev raven podrobnosti [Detail] v območjih z visoko intenzivnostjo. (0 do 4)

Če želite kopirati nastavitve v drugo številko profila slike
Nastavitve profila slike lahko kopirate v drugo številko profila slike.
MENU (Camera Settings1) → [Picture Profile][Copy].

Če želite ponastaviti profil slike na privzeto nastavitev
Profil slike lahko ponastavite na privzeto nastavitev. Vseh nastavitev profila slike ni mogoče ponastaviti naenkrat.
MENU (Camera Settings1) → [Picture Profile][Reset].

Opomba

 • Glede na to, da so parametri za filme in fotografije skupni, prilagodite vrednost ob spremembi načina snemanja.
 • Če razvijete slike RAW z nastavitvami snemanja, te nastavitve ne bodo upoštevane:
  • Black Level
  • Black Gamma
  • Knee
  • Barvna globina
 • Če spremenite nastavitve možnosti [Gamma], se spremeni obseg vrednosti ISO, ki je na voljo.
 • Na temnih delih je morda več šumov, odvisno od nastavitev vrednosti gama. To lahko izboljšate z nastavitvijo izravnave objektiva na [Off].
 • Pri uporabi gam S-Log2 ali S-Log3 šum postane bolj opazen v primerjavi z uporabo drugih gam. Če je po obdelavi slik šum še vedno izrazit, ga lahko zmanjšate, če snemate tako, da nastavite višjo vrednost osvetlitve. Vendar pri snemanju z višjo vrednostjo osvetlitve postane dinamični razpon ožji. Pri uporabi gam S-Log2 ali S-Log3 je priporočeno sliko vnaprej preveriti s poskusnim zajemanjem.
 • Nastavitev [ITU709(800%)], [S-Log2] ali [S-Log3] lahko povzroči napako pri nastavljanju beline po meri. V tem primeru izvedite nastavitve po meri, kjer gama najprej naj ne bo [ITU709(800%)], [S-Log2] ali [S-Log3], nato pa znova izberite vrednost gama [ITU709(800%)], [S-Log2] ali [S-Log3].
 • Nastavitev [ITU709(800%)], [S-Log2] ali [S-Log3] onemogoči nastavitev [Black Level].
 • Če nastavite [Slope] na +5 v možnosti [Manual Set] pod možnostjo [Knee], bo možnost [Knee] onemogočena.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine in S-Gamut3 so barvni prostori, ekskluzivni za Sony. Nastavitev S-Gamut v tem fotoaparatu ne podpira celotnega barvnega prostora S-Gamut; gre za nastavitev za doseganje barvne reprodukcije, ki je enakovredna tisti v barvnem prostoru S-Gamut.