Language 

Izbere jezik, ki se uporablja v menijskih elementih, opozorilih in sporočilih.

  1. MENU(Setup) → [Language] → želeni jezik.