New Folder

S to funkcijo ustvarite novo mapo na pomnilniški kartici za zapisovanje fotografij. Nova mapa ima številko, ki je za eno večja od največje uporabljene številke mape. Slike se zapisujejo v novo mapo.

  1. MENU(Setup)→[New Folder].

Opomba

  • Ko v izdelek vstavite pomnilniško kartico, ki je bila uporabljena z drugo opremo, ter z njo posnamete slike, se bo morda ustvarila nova mapa.
  • V eno mapo je mogoče shraniti do 4000 slik. Ko je zmogljivost presežena, se samodejno ustvari nova mapa.