Flash Mode

Nastavite lahko način bliskavice.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Flash Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Flash Off:
Bliskavica ne deluje.
Autoflash:
Bliskavica se sproži v temnem okolju ali med fotografiranjem v smeri vira močne svetlobe.
Fill-flash:
Bliskavica se sproži vsakič, ko sprožite zaklop.
Slow Sync.:
Bliskavica se sproži vsakič, ko sprožite zaklop. Fotografiranje v tem načinu omogoča jasno sliko objekta in ozadja, pri čemer se zmanjša hitrost zaklopa.
Rear Sync.:
Bliskavica se sproži vsakič, ko sprožite zaklop, in sicer tik pred zaključeno osvetlitvijo. Fotografiranje v tem načinu omogoča naravno sliko sledi premikajočega se objekta, na primer premikajočega se avtomobila ali osebe, ki hodi.

Opomba

  • Privzeta nastavitev se razlikuje glede na način fotografiranja.
  • Nekatere nastavitve [Flash Mode] niso na voljo, odvisno od načina fotografiranja.