Preklapljanje med fotografijami in filmi (View Mode)

Nastavi način ogleda (način prikaza slik).

  1. MENU(Playback) → [View Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Date View:
Prikaže slike po datumu.
Folder View(Still):
Prikaže samo fotografije.
XAVC S HD View:
Prikaže samo filme v formatu XAVC S HD.
XAVC S 4K View:
Prikaže samo filme v formatu XAVC S 4K.