USB Power Supply

Omogoča nastavitev napajanja prek kabla USB, ko je izdelek povezan z računalnikom ali napravo USB.

  1. MENU (Setup) → [USB Power Supply] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Napajanje izdelka poteka preko kabla USB, ko je izdelek povezan z računalnikom itd.
Off:
Izdelek se ne napaja prek kabla USB, kadar je povezan z računalnikom itd. Če uporabljate priložen omrežni napajalnik, se bo izdelek napajal tudi, če je izbrana možnost [Off].


Operacije, ki so na voljo med napajanjem prek kabla USB

Spodnja tabela prikazuje, katere operacije so na voljo/niso na voljo med napajanjem prek kabla USB.

Operacija Na voljo/ni na voljo
Fotografiranje Na voljo
Predvajanje slik Na voljo
Povezave Wi-Fi/NFC/Bluetooth Na voljo
Menjava paketa baterij Ni na voljo
Vklop fotoaparata brez vstavljenega paketa baterij Ni na voljo

Opomba

  • Če želite, da se izdelek napaja prek kabla USB, vstavite paket baterij v izdelek.