D-Range Optimizer (DRO)

Izdelek sliko razdeli na majhna območja in analizira kontrast svetlobe ter senc med objektom in ozadjem ter ustvari sliko z optimalno svetlostjo in prelivanjem.

  1. MENU (Camera Settings1) → [DRO/Auto HDR][D-Range Optimizer].
  2. Izberite želeno nastavitev z levim/desnim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

D-Range Optimizer: Auto:
Samodejno prilagodi svetlost.
D-Range Optimizer: Lv1 – D-Range Optimizer: Lv5:
Optimizira prelivanje na posnetku za vsako razdeljeno območje. Izbirate lahko med ravnjo optimizacije od Lv1 (nizka) do Lv5 (visoka).

Opomba

  • V spodnjih primerih je možnost [DRO/Auto HDR] fiksno nastavljena na [Off]:
    • Če možnost [Picture Effect] ni nastavljena na [Off]
    • Če možnost [Picture Profile] ni nastavljena na [Off]
  • Pri fotografiranju s funkcijo [D-Range Optimizer] se lahko na sliki pojavi šum. Izberite ustrezno raven, tako da preverite posneto fotografijo, zlasti kadar povečate učinek.