Wind Noise Reduct.

S to funkcijo nastavite, ali želite zmanjšati šum vetra, tako da odrežete nizki razpon vhodnega zvoka vgrajenega mikrofona.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Wind Noise Reduct.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Zmanjša šum vetra.
Off:
ne zmanjša šuma vetra.

Opomba

  • Če nastavitev [On] uporabite na lokaciji, kjer veter ne piha dovolj močno, se lahko običajen zvok posname pretiho.
  • Če uporabljate zunanji mikrofon (naprodaj posebej), funkcija [Wind Noise Reduct.] ne deluje.