Face Priority in Multi Metering

S to funkcijo nastavite, ali naj fotoaparat izmeri svetlost glede na zaznane obraze, ko je možnost [Metering Mode] nastavljena na [Multi].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Face Priority in Multi Metering] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
fotoaparat izmeri svetlost glede na zaznane obraze.
Off:
fotoaparat izmeri svetlost z uporabo nastavitve [Multi], brez zaznavanja obrazov.

Opomba

  • Ko je način zajemanja nastavljen na [Intelligent Auto], je možnost [Face Priority in Multi Metering] zaklenjena na [On].
  • Ko je možnost [Face/Eye Priority in AF] nastavljena na [On] in je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal] pod možnostjo [Face/Eye AF Set.], možnost [Face Priority in Multi Metering] ne deluje.