Opombe o pomnilniški kartici

 • Če ste dolgo snemali in brisali slike, lahko nastane fragmentacija podatkov v datoteki na pomnilniški kartici, snemanje filma pa se lahko nenadoma prekine. Če pride do tega, shranite svoje slike v računalnik ali drugo lokacijo za shranjevanje in nato izvedite možnost [Format] v fotoaparatu.
 • Ne odstranite paketa baterij ali pomnilniške kartice, ne odklopite kabla USB oziroma ne izklapljajte fotoaparata, dokler sveti lučka dostopa. Tako lahko poškodujete podatke, shranjene na pomnilniški kartici.
 • Podatke varnostno kopirajte.
 • Pravilno delovanje ni zagotovljeno za vse pomnilniške kartice.
 • Slik, shranjenih na pomnilniških karticah SDXC, ni mogoče uvoziti ali predvajati v računalnikih ali napravah AV, ki ne podpirajo sistema exFAT, pri povezavi prek kabla USB. Preden povežete napravo s fotoaparatom, preverite, ali podpira sistem exFAT. Če s fotoaparatom povežete nezdružljivo napravo, se morda prikaže poziv za formatiranje kartice. Ob morebitnem prejetju tega poziva ne formatirajte kartice, saj boste izbrisali vse podatke na njej. (exFAT je datotečni sistem, ki ga uporabljajo pomnilniške kartice SDXC.)
 • Pomnilniške kartice ne izpostavljajte vodi.
 • Pomnilniške kartice ne izpostavljajte udarcem, je ne zvijajte in ne pustite, da pade.
 • Pomnilniške kartice ne uporabljajte ali shranjujte pri naslednjih pogojih:
  • na mestih z visoko temperaturo, kot je avtomobil, parkiran na soncu
  • na mestih, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi
  • na vlažnih mestih ali mestih s korozivnimi snovmi
 • Če pomnilniško kartico uporabljate v bližini območja z močno magnetizacijo ali na mestih, izpostavljenih vplivu statične elektrike ali električnega šuma, se lahko podatki na pomnilniški kartici poškodujejo.
 • Ne dotikajte se kontaktov pomnilniške kartice z roko ali kovinskim predmetom.
 • Pomnilniške kartice ne puščajte na dosegu otrok. Lahko bi ga po nesreči pogoltnili.
 • Pomnilniške kartice ne razstavljajte ali spreminjajte.
 • Pomnilniška kartica je po daljši uporabi lahko vroča. Pri dotikanju bodite previdni.
 • Delovanje pomnilniške kartice, ki je formatirana z računalnikom, z izdelkom ni zagotovljeno. Pomnilniško kartico formatirajte s tem izdelkom.
 • Hitrosti branja/zapisovanja podatkov se razlikujejo glede na kombinacijo pomnilniške kartice in uporabljene opreme.
 • Pri pisanju na prostor za opombe na pomnilniški kartici ne pritiskajte preveč.
 • Na pomnilniško kartico ali prilagojevalnik pomnilniške kartice ne pritrjujte nobenih oznak.
 • Če je stikalo za zaščito pred zapisovanjem ali stikalo za zaščito pred brisanjem v položaju LOCK, ne morete snemati ali brisati slik. V tem primeru premaknite stikalo v položaj za snemanje.
 • Za uporabo pomnilniške kartice microSD s tem izdelkom:
  • prepričajte se, da ste pomnilniško kartico vstavili v namenski adapter. Če pomnilniško kartico vstavite v izdelek brez adapterja za pomnilniško kartico, je morda ne boste več mogli odstraniti iz izdelka.
  • Ko pomnilniško kartico vstavljate v prilagojevalnik pomnilniške kartice, mora biti vstavljena v pravi smeri in do konca. Če kartica ni pravilno vstavljena, lahko pride do okvare.