SteadyShot

S to funkcijo nastavite, ali želite uporabiti funkcijo SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings2) → [SteadyShot] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Sveti:
Uporablja funkcijo [SteadyShot].
Off:
Ne uporablja funkcije [SteadyShot].
Priporočamo, da nastavite [Off], ko uporabljate stojalo ipd.

Namig

  • Če nameravate uporabiti funkcijo stabilizacije slike v aplikaciji Movie Edit za pametni telefon, v fotoaparatu nastavite možnost [SteadyShot] na [Off].