Prikaz indikatorja preostalega časa neprekinjenega fotografiranja (Cont. Shoot. Length)

Nastavitev, ali naj se na zaslonu prikaže indikator preostalega časa neprekinjenega fotografiranja z enako hitrostjo.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Cont. Shoot. Length] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Always Display:
Indikator je vedno prikazan, ko je način fotografiranja nastavljen na [Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display:
Indikator je prikazan le med neprekinjenim fotografiranjem.
Not Displayed:
Indikator ni prikazan.

Namig

  • Ko je notranji medpomnilnik fotoaparata poln, se izpiše »SLOW« in hitrost fotografiranja se zniža.