Circ. of Focus Point

Nastavi, ali naj bo dovoljeno, da okvir za ostrenje preskoči z enega dela na drug del, ko premaknete okvir za ostrenje z nastavitvijo možnosti [Focus Area] na [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] ali [Tracking: Expand Flexible Spot]. Ta funkcija je uporabna, ko želite hitro pomakniti okvir za ostrenje z enega konca na drugega.

  1. MENU(Camera Settings1)→[Circ. of Focus Point] → želena nastavitev.

    Ko je izbrana možnost [Circulate]:

    Ilustracija, ki prikazuje premikanje točke ostrenja

Podrobnosti elementov menija

Does Not Circulate:
Kazalka se ne premakne, ko poskušate premakniti okvir za ostrenje preko konca.
Circulate:
Kazalka skoči na nasprotno stran, ko poskušate premakniti okvir za ostrenje preko konca.