Ctrl w/ Smartphone

Nastavi pogoj za povezavo fotoaparata s pametnim telefonom.

  1. MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Ctrl w/ Smartphone:
S to funkcijo nastavite, ali želite povezati fotoaparat in pametni telefon prek povezave Wi-Fi. ([On]/[Off]).
Connection:
Prikaže kodo QR ali ime SSID, uporabljeno za povezovanje fotoaparata s pametnim telefonom.
Always Connected:
S to funkcijo nastavite, ali želite, da fotoaparat ostane povezan s pametnim telefonom. Če je ta element nastavljen na On (Vklop), bo po prvi povezavi fotoaparata s pametnim telefonom ta povezava ostala vzpostavljena v vsakem trenutku. Če je nastavljen na [Off], se bo fotoaparat povezal s pametnim telefonom le, ko bo izveden postopek povezovanja.

Opomba

  • Če je možnost [Always Connected] nastavljena na [On], bo poraba energije večja, kot če je ta možnost nastavljena na [Off].