Focus Area Limit

Z vnaprejšnjim omejevanjem vrst razpoložljivih nastavitev območja ostrenja lahko hitreje izberete nastavitve za [Focus Area].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Area Limit] → Obkljukajte območja ostrenja, ki jih želite uporabljati, nato pa izberite [OK].
    Nastavili boste lahko tiste vrste območij ostrenja, ki so označene s simbolom (kljukica).

Namig

  • Ko dodelite funkcijo [Switch Focus Area] želeni tipki tako, da izberete MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key], se območje ostrenja spremeni z vsakim pritiskom dodeljene tipke. Če s funkcijo [Focus Area Limit] vnaprej omejite vrste območij ostrenja, ki jih je mogoče izbrati, lahko hitreje izberete želeno nastavitev območja ostrenja.

    Če dodelite funkcijo [Switch Focus Area] tipki po meri, vam priporočamo, da s funkcijo [Focus Area Limit] omejite vrste območij ostrenja.

Opomba

  • Vrste območij ostrenja brez kljukic ni mogoče izbrati z možnostmi MENU ali menija Fn (funkcija). Če želite izbrati eno, dodajte kljukico z uporabo [Focus Area Limit].
  • Če odstranite kljukico za območje ostrenja, registrirano z [Switch V/H AF Area] ali [AF Area Registration], se bodo registrirane nastavitve spremenile.