JPEG Image Size (fotografija)

Večja je velikost slike, več podrobnosti bo slika vsebovala, ko bo natisnjena na papir velikega formata. Manjša je velikost slike, več fotografij lahko posnamete.

  1. MENU (Camera Settings1) → [JPEG Image Size] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Snemanje v velikosti polnega formata

Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 3:2

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 24M 6000 × 4000 slikovnih pik
M:10M 3936 × 2624 slikovnih pik
S: 6.0M 3008 × 2000 slikovnih pik


Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 4:3

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 21M 5328 × 4000 slikovnih pik
M:9.2M 3488 × 2624 slikovnih pik
S: 5.3M 2656 × 2000 slikovnih pik


Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 16:9

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 20M 6000 × 3376 slikovnih pik
M:8.7M 3936 × 2216 slikovnih pik
S: 5.1M 3008 × 1688 slikovnih pik


Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 1:1

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 16M 4000 × 4000 slikovnih pik
M:6.9M 2624 × 2624 slikovnih pik
S: 4.0M 2000 × 2000 slikovnih pik


Snemanje v velikosti, enakovredni APS-C

Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 3:2

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 10M 3936 × 2624 slikovnih pik
M:6.0M 3008 × 2000 slikovnih pik
S: 2.6M 1968 × 1312 slikovnih pik


Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 4:3

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 9.2M 3488 × 2624 slikovnih pik
M:5.3M 2656 × 2000 slikovnih pik
S: 2.3M 1744 × 1312 slikovnih pik


Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 16:9

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 8.7M 3936 × 2216 slikovnih pik
M:5.1M 3008 × 1688 slikovnih pik
S: 2.2M 1968 × 1112 slikovnih pik


Ko je možnost [Aspect Ratio] nastavljena na 1:1

Parameter Število slikovnih pik (vodoravno × navpično)
L: 6.9M 2624 × 2624 slikovnih pik
M:4.0M 2000 × 2000 slikovnih pik
S: 1.7M 1312 × 1312 slikovnih pik

Opomba

  • Če je možnost [File Format] nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG], velikost slike za format RAW ustreza vrednosti »L«.