4K Output Select (film)

S to funkcijo lahko nastavite način snemanja in predvajanja filmov prek priključka HDMI, ko je fotoaparat povezan z zunanjim snemalnikom/predvajalnikom itd., ki podpira vsebine 4K.

 1. Gumb za izbiro načina nastavite na (film).
 2. Fotoaparat povežite z želeno napravo prek kabla HDMI.
 3. MENU (Setup) → [4K Output Select] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Memory Card+HDMI:
Predvaja vsebino na zunanjem snemalniku/predvajalniku in hkrati zapisuje na pomnilniško kartico fotoaparata.
HDMI Only(30p):
Predvaja film 4K v ločljivosti 30p na zunanjem snemalniku/predvajalniku, ne da bi zapisoval na pomnilniško kartico fotoaparata.
HDMI Only(24p):
Predvaja film 4K v ločljivosti 24p na zunanjem snemalniku/predvajalniku, ne da bi zapisoval na pomnilniško kartico fotoaparata.
HDMI Only(25p)*:
Predvaja film 4K v ločljivosti 25p na zunanjem snemalniku/predvajalniku, ne da bi snemal na pomnilniško kartico fotoaparata.

*Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na PAL.

Opomba

 • Ta element lahko nastavite samo, kadar je fotoaparat v načinu filma in je povezan z napravo, združljivo z načinom 4K.
 • Ko je nastavljena možnost [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] ali [HDMI Only(25p)], je možnost [HDMI Info. Display] začasno nastavljena na [Off].
 • Film v ločljivosti 4K ni prenesen v priključeno napravo, ki podpira ločljivost 4K med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.
 • Ko je možnost [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] ali [HDMI Only(25p)] nastavljena, se števec ne premika naprej (dejanski čas snemanja se ne šteje), ko se film zapisuje na zunanji snemalnik/predvajalnik.
 • Pri snemanju filmov 4K z nastavitvijo [Memory Card+HDMI] filmi ne bodo preneseni v napravo, povezano prek kabla HDMI, če hkrati snemate film proxy. Če želite izvesti prenos prek HDMI, nastavite možnost [Proxy Recording] na [Off]. (Če v tem primeru nastavite možnost [Record Setting] na drugo vrednost kot [24p], slika ne bo prikazana na zaslonu fotoaparata).
 • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K] in je fotoaparat povezan prek kabla HDMI, so spodnje funkcije deloma omejene.
  • [Face/Eye Priority in AF]
  • [Face Priority in Multi Metering]
  • Tracking function