Auto. wolna mig. (film)

Określa, czy szybkość migawki ma być ustawiana automatycznie podczas nagrywania filmu, gdy obiekt jest niedoświetlony.

  1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Auto. wolna mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Wykorzystywana będzie automatyczna wolna migawka. W przypadku rejestrowania obrazu w miejscach słabo oświetlonych, czas otwarcia migawki automatycznie ulega wydłużeniu. Podczas nagrywania w ciemnych miejscach możesz zmniejszyć szumy podczas nagrywania filmu, stosując niską szybkość migawki.
WYŁ.:
Automatyczna wolna migawka nie będzie wykorzystywana. Zapisany film będzie ciemniejszy, niż w przypadku opcji [WŁ.], ale można nagrywać filmy z płynniejszym ruchem i mniejszym rozmazaniem obiektów.

Uwaga

  • Funkcja [Auto. wolna mig.] nie działa w następujących sytuacjach:
    • Podczas rejestrowania obrazów w zwolnionym/szybkim tempie
    • (Priorytet migawki)
    • (Ekspozycji ręcznej)
    • Gdy w pozycji [ISO] ustawiono inną opcję niż [ISO AUTO]