Ustawienie zarysu

Ustawianie funkcji uwydatniania zarysów, która podkreśla zarys ostrych obszarów podczas fotografowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

  1. MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ustawienie zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wyświetlanie zarysu:
Ustawianie, czy ma być wyświetlane uwydatnianie zarysów.
Poziom zarysu:
Ustawianie poziomu uwydatnienia ostrych obszarów.
Kolor zarysu:
Ustawianie koloru wykorzystywanego do uwydatniania ostrych obszarów.

Uwaga

  • Z uwagi na fakt, że opisywany produkt rozpoznaje ostre obszary jako wystarczającą ostrość, efekt funkcji podświetlenia obszarów z ostrością zależy od obiektu i obiektywu.
  • Zarys ostrych obszarów nie jest zaznaczany na urządzeniach podłączonych przez HDMI.