Ust. Zdal. sterow. PC: Miej. doc. zapisu zdj.

Ustawianie, czy zdjęcia przechowywane zarówno w aparacie jak i na komputerze w trybie Zdalne sterowanie z komputera mają być zapisywane. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz sprawdzić zarejestrowane obrazy z poziomu aparatu bez zostawiania aparatu.

*Zdalne sterowanie z komputera: Wykorzystuje program „Imaging Edge Desktop” do sterowania opisywanym produktem z poziomu komputera, włączając w to takie funkcje jak rejestrowanie obrazów i zapisywanie ich na komputerze.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ust. Zdal. sterow. PC][Miej. doc. zapisu zdj.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Tylko PC:
Zapisywanie zdjęć tylko na komputerze.
PC+Urządz. fotograf.:
Zapisywanie zdjęć na komputerze i w aparacie.

Uwaga

  • W trybie Zdalne sterowanie z komputera nie można zmienić ustawień w pozycji [Miej. doc. zapisu zdj.]. Ustawienia należy dobrać przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów.
  • Jeżeli włożona karta pamięci nie nadaje się do zapisu, nie można rejestrować zdjęć nawet po wybraniu [PC+Urządz. fotograf.].
  • Jeżeli zostanie wybrana opcja [PC+Urządz. fotograf.], a karta pamięci nie została włożona do aparatu, nie można zwolnić migawki, nawet jeśli w pozycji [Wyzwal. bez karty] ustawiono opcję [Aktywne].
  • Podczas rejestrowania z wykorzystaniem funkcji Zdalne sterowanie z komputera [Tryb nagrywania] w pozycji [Ust. nośnika nagr.] jest zablokowany z ustawieniem [Standard.] i nie można go zmienić.
  • W trakcie wyświetlania zdjęć na aparacie nie można rejestrować obrazów w trybie Zdalne sterowanie z komputera.