Podgląd zdjęcia

Naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd zdjęcia], możesz sprawdzić podgląd obrazu z zastosowanymi ustawieniami DRO, szybkości migawki, przysłony i czułości ISO. Przed wykonaniem zdjęć sprawdź podgląd rezultatu.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → przypisz funkcję [Podgląd zdjęcia] do odpowiedniego przycisku.
  2. Potwierdź obraz, naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd zdjęcia].

Wskazówka

  • Ustawienia DRO, szybkości migawki, przysłony i czułości ISO są odzwierciedlone na obrazie funkcji [Podgląd zdjęcia], ale niektóre efekty mogą nie być widoczne w zależności od ustawień wykonywanych zdjęć. Nawet w takim przypadku wybrane ustawienia zostaną zastosowane do wykonywanych zdjęć.