Sterowanie aparatem z poziomu smartfona z systemem Android (QR code)

Opisywanym produktem można sterować z poziomu smartfona nawiązując połączenie między smartfonem a aparatem wykorzystując funkcję QR code.
Upewnij się, że w pozycji [Steruj ze smartfonu] ustawiono opcję [WŁ.] wybierając MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu].

 1. MENU(Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Połączenie].
  Na monitorze opisywanego produktu zostaną wyświetlone QR code (A) i identyfikator SSID (B).

 2. Uruchom Imaging Edge Mobile na smartfonie i wybierz [Connect with a new camera].
 3. Zeskanuj QR Code wyświetlony na aparacie, gdy na smartfonie wyświetlany jest ekran [Connect using the camera QR Code].
  Gdy QR code zostanie odczytany, na ekranie smartfona wyświetlony zostanie komunikat [Połączyć się z urządzeniem fotografującym?].
 4. Wybierz [OK] na ekranie smartfona.
  Smartfon zostanie połączony z urządzeniem.
  • Można teraz rejestrować obrazy zdalnie sprawdzając kompozycję na ekranie smartfona.

Wskazówka

 • Gdy QR code zostanie odczytany, identyfikator SSID opisywanego produktu (DIRECT-xxxx) i hasło zostaną zarejestrowane w smartfonie. Umożliwi to później łatwe nawiązywanie połączeń między smartfonem a opisywanym produktem z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi poprzez wybór identyfikatora SSID.(Wcześniej ustaw w pozycji [Steruj ze smartfonu] opcję [WŁ.].)

Uwaga

 • Zakłócenia radiowe mogą występować w przypadku, gdy do łączności Bluetooth i łączności Wi-Fi wykorzystane jest to samo pasmo częstotliwości. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest niestabilne, można je poprawić wyłączając funkcję Bluetooth smartfona. W takim przypadku nie będzie dostępna funkcja powiązania z informacjami o lokalizacji.
 • Jeżeli nie można nawiązać połączenia między smartfonem a opisywanym produktem z wykorzystaniem funkcji [Jedno dotk.(NFC)] lub QR code, należy użyć identyfikatora SSID i hasła.