Podgląd przysłony

Przytrzymanie wciśniętego przycisku przypisanego do funkcji [Podgląd przysłony] spowoduje, że przysłona zostanie przymknięta do ustawionej wartości przysłony pozwalając sprawdzić rozmycie obrazu przed jego zarejestrowaniem.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → przypisz funkcję [Podgląd przysłony] do odpowiedniego przycisku.
  2. Potwierdź obraz, naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd przysłony].

Wskazówka

  • Chociaż wartość przysłony można zmieniać w trybie podglądu, obiekt może być rozmyty w przypadku wyboru szerzej otwartej przysłony. Zalecamy ponowne ustawienie ostrości.