Ładowanie za pośrednictwem komputera

Akumulator można ładować, podłączając aparat do komputera za pośrednictwem przewodu USB.

  1. Wyłącz opisywany produkt i podłącz do gniazda USB komputera.

Uwaga

  • Jeżeli opisywany produkt jest podłączony do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas akumulator laptopa będzie ulegał stopniowemu rozładowaniu. Nie pozostawiać produktu podłączonego do laptopa przez zbyt długi czas.
  • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.
  • Nie można zagwarantować poprawnego działania w przypadku każdego typu komputera.
  • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania za pośrednictwem indywidualnie składanego komputera, przerabianego komputera lub komputera podłączonego przez koncentrator USB.
  • Aparat może nie działać prawidłowo, gdy równocześnie używane są inne urządzenia USB.