Ciche fotografow. (zdjęcie)

Istnieje możliwość rejestrowania obrazów bez dźwięku migawki.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Ciche fotografow.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Istnieje możliwość rejestrowania obrazów bez dźwięku migawki.
WYŁ.:
Funkcja [Ciche fotografow.] jest wyłączona.

Uwaga

 • Z funkcji [Ciche fotografow.] należy korzystać na własną odpowiedzialność mając na uwadze ochronę prywatności i prawa do wizerunku w przypadku danej osoby.
 • Nawet jeśli w pozycji [Ciche fotografow.] ustawiono opcję [WŁ.], wyciszenie nie będzie całkowite.
 • Nawet jeśli w pozycji [Ciche fotografow.] ustawiono opcję [WŁ.], słyszalne będą odgłosy pracy przysłony i mechanizmu nastawy ostrości.
 • Skierowanie aparatu w stronę bardzo jasnego źródła światła podczas rejestrowania zdjęć z wykorzystaniem funkcji [Ciche fotografow.] przy niskiej czułości ISO może spowodować, że obszary o dużej intensywności na monitorze zostaną zarejestrowane w ciemniejszych odcieniach.
 • Po wyłączeniu zasilania czasami można usłyszeć dźwięk migawki. Nie jest to usterka.
 • Może pojawić się zniekształcenie obrazu spowodowane ruchem obiektu lub poruszeniem aparatu. Zniekształcenie może stać się bardziej widoczne, gdy w pozycji [Typ pliku RAW] ustawiona jest opcja [Nieskompresowany]. Aby zmniejszyć zniekształcenie, ustaw w pozycji [Format pliku] opcję [JPEG]. Jeśli chcesz rejestrować obrazy w formacie RAW o mniejszych zniekształceniach, ustaw w pozycji [Tryb pracy] opcję [Zdjęcia seryjne], a w pozycji [Typ pliku RAW] opcję [Skompresowany].
 • W przypadku nagłej błyskawicy w trakcie robienia zdjęć lub fotografowania przy migoczącym świetle, na przykład w błyskach lampy innych aparatów albo w warunkach oświetlenia jarzeniowego, na zdjęciach mogą pojawić się paski.
 • Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy rozlegający się w momencie uzyskania ostrości na obiekcie albo zadziałania samowyzwalacza, wystarczy w pozycji [Sygnały audio] ustawić opcję [WYŁ.].
 • Nawet jeśli w pozycji [Ciche fotografow.] ustawiono opcję [WŁ.], i tak w poniższych okolicznościach może być słyszalny dźwięk migawki:
  • Gdy rejestrujesz podstawową barwę białą, a aparat jest w trybie [Nastaw.własne] w pozycji [Balans bieli]
  • W przypadku rejestrowania twarzy za pomocą polecenia [Rejestracja twarzy]
 • Funkcji [Ciche fotografow.] nie można wybrać, gdy pokrętło trybu znajduje się w innej pozycji niż P/A/S/M.
 • Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Ciche fotografow.] poniższe funkcje nie będą dostępne:
  • Rejestrowanie z lampą błyskową
  • Auto HDR
  • Efekt wizualny
  • Profil zdjęcia
  • Red.sz.dł.naśw.
  • El. pierw. kurt. mig.
  • Rejestrowanie w trybie BULB
 • Po włączeniu aparatu czas, w ciągu którego rozpocznie się nagrywanie, ulega wydłużeniu o około 0,5 sekundy.