Pierś. funkc.(obiekt.)

Można wybrać, które z poniższych funkcji mają zostać przypisane do pierścienia funkcyjnego na obiektywie: ustawianie ostrości ze wspomaganiem elektrycznym (elektryczne ustawianie ostrości) lub przełączanie kąta widzenia między formatem pełnoklatkowym a formatem APS-C/Super 35 mm (dostępne tylko w zgodnych obiektywach).


Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z obiektywem.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Pierś. funkc.(obiekt.)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Ostrość elektronicz.:
Po obróceniu pierścienia funkcyjnego w prawo pozycja ostrości przesuwa się w kierunku nieskończoności. Po obróceniu pierścienia funkcyjnego w lewo pozycja ostrości przesuwa się w kierunku bliższego zakresu.
Wyb./peł klat.:
Po obróceniu pierścienia funkcyjnego kąt widzenia zostanie przełączony między formatem pełnoklatkowym a formatem APS-C/Super 35 mm.
  • Kąt widzenia jest przełączany niezależnie od kierunku obrotu pierścienia funkcyjnego.