Ust. nośnika nagr.: Tryb nagrywania

Można wybrać sposób nagrywania obrazu, na przykład nagrywanie tego samego obrazu równocześnie na dwóch kartach pamięci lub nagrywanie różnych rodzajów obrazów na dwóch kartach pamięci.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ust. nośnika nagr.][Tryb nagrywania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Standard.:
Nagrywanie obrazu na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.].
Nagryw. jedn. ():
Nagrywanie zdjęć na obu kartach pamięci i nagrywanie filmów na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.].
Nagryw. jedn. ():
Nagrywanie zdjęć na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.] i nagrywanie filmów na obu kartach pamięci.
Nagr. jedn. (/):
Nagrywanie zdjęć i filmów na obu kartach pamięci.
Sortuj (RAW/JPEG):
Nagrywanie obrazu w formacie RAW na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.] i nagrywanie obrazu w formacie JPEG na drugiej karcie pamięci. Filmy są nagrywane na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.].
Sortuj (JPEG/RAW):
Nagrywanie obrazu w formacie JPEG na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.] i nagrywanie obrazu w formacie RAW na drugiej karcie pamięci. Filmy są nagrywane na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.].
Sortuj (/):
Nagrywanie zdjęć na karcie pamięci znajdującej się w gnieździe karty pamięci wybranym w pozycji [Prio. nośnika nagr.] i nagrywanie filmów na drugiej karcie pamięci.

Wskazówka

  • Nawet przy ustawieniu [Sortuj (RAW/JPEG)] lub [Sortuj (JPEG/RAW)] w pozycji [Tryb nagrywania], jeśli opcja [RAW & JPEG] nie została wybrana w pozycji [Format pliku], tylko pliki wybranego formatu zostaną zapisane.