Wkładanie/wyjmowanie akumulatora

  1. Otwórz pokrywę akumulatora.

  2. Wsuń akumulator, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady (A), aż akumulator wskoczy na swoje miejsce.

  3. Zamknij pokrywę.

Ładowanie akumulatora włożonego do aparatu

Wyłącz aparat, a następnie podłącz aparat do komputera itp. za pośrednictwem przewodu USB.

Jeżeli aparat jest włączony, można używać aparatu z wykorzystaniem zasilania z komputera itp., ale akumulator nie będzie ładowany.

Użyj dostarczonego przewodu USB Type-C lub przewodu, który jest zgodny ze specyfikacją USB.

Wyjmowanie akumulatora

Upewnij się, że wskaźnik dostępu nie jest podświetlony, i wyłącz aparat. Następnie przesuń dźwignię blokady (A) i wyjmij akumulator. Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora.