Korzystanie z pokrętła sterowania

  • Ustawienia można wybierać obracając pokrętło sterowania lub naciskając jego strony góra/dół/lewo/prawo. Zatwierdzanie wyboru odbywa się przez naciśnięcie środkowej części pokrętła sterowania.
  • Funkcje DISP (Ustawienia wyświetlania), / (Tryb pracy) i ISO (ISO) są przypisane do górnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Dodatkowo, wybrane funkcje można przypisać do lewej/prawej/dolnej strony pokrętła sterowania oraz do środkowej części pokrętła sterowania i do obrotu pokrętła sterowania.
  • Podczas odtwarzania można wyświetlić następny/poprzedni obraz naciskając prawą/lewą stronę pokrętła sterowania lub obracając pokrętło sterowania.