AF włączony

Ostrość można ustawić bez naciskania przycisku migawki do połowy. Zostaną zastosowane ustawienia [Tryb ostrości].

  1. Naciśnij przycisk AF-ON (AF Włączony) podczas rejestrowania obrazów w trybie autofokusu.

Wskazówka

  • Ustaw w pozycji [AF ze spustem] opcję [WYŁ.], gdy nie chcesz uruchamiać autofokusu przyciskiem migawki.
  • Aby ustawić ostrość dla konkretnej odległości fotografowania przewidując pozycję obiektu, wystarczy w pozycji [AF ze spustem], [Wstępny AF] i [Eye-Start AF] ustawić opcję [WYŁ.].