Ust. zwol. i szyb.

Istnieje możliwość zarejestrowania momentu, którego nie uchwycić nieuzbrojonym okiem (nagranie w zwolnionym tempie) lub zarejestrować długotrwałe zjawisko w formie skompresowanego filmu (nagranie w szybkim tempie). Można przykładowo zarejestrować dynamiczne ujęcia sportowe, moment odfrunięcia ptaka, rozkwitający kwiat, czy zmianę wyglądu chmur albo rozgwieżdżone niebo. Dźwięk nie będzie nagrywany.

 1. Ustaw pokrętło trybu w pozycji (Zwoln. i szyb. tempo).
 2. Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Tryb ekspozycji] → wybierz odpowiednie ustawienie nagrania w zwolnionym/szybkim tempie ( Program Auto, Priorytet przysł., Priorytet migawki lub Ekspoz. ręczna).
 3. Wybierz MENU →(Ustawienia fotograf.2) → [Ust. zwol. i szyb.] i wybierz odpowiednie ustawienia dla [Ust. nagrywania] i [Liczba kl. na sek.].
 4. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.
  • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Ust. nagrywania:
Wybór szybkości klatek filmu.
Liczba kl. na sek.:
Wybór szybkości klatek rejestrowanego obrazu.

Szybkość odtwarzania

Szybkość odtwarzania zmienia się jak poniżej w zależności od przypisanych parametrów [Ust. nagrywania] i [Liczba kl. na sek.].

Gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję NTSC

Liczba kl. na sek. Ust. nagrywania
24p 30p 60p
120fps 5 razy wolniej 4 razy wolniej -
60fps 2,5 razy wolniej 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania
30fps 1,25 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej
15fps 1,6 razy szybciej 2 razy szybciej 4 razy szybciej
8fps 3 razy szybciej 3,75 razy szybciej 7,5 razy szybciej
4fps 6 razy szybciej 7,5 razy szybciej 15 razy szybciej
2fps 12 razy szybciej 15 razy szybciej 30 razy szybciej
1fps 24 razy szybciej 30 razy szybciej 60 razy szybciej

Gdy w pozycji [Selektor NTSC/PAL] ustawiono opcję PAL

Liczba kl. na sek. Ust. nagrywania
25p 50p
100fps 4 razy wolniej -
50fps 2 razy wolniej Zwykła szybkość odtwarzania
25fps Zwykła szybkość odtwarzania 2 razy szybciej
12fps 2,08 razy szybciej 4,16 razy szybciej
6fps 4,16 razy szybciej 8,3 razy szybciej
3fps 8,3 razy szybciej 16,6 razy szybciej
2fps 12,5 razy szybciej 25 razy szybciej
1fps 25 razy szybciej 50 razy szybciej
 • Gdy w pozycji [Liczba kl. na sek.] ustawiono opcję [120fps]/[100fps], w pozycji [Ust. nagrywania] nie można ustawić opcji [60p]/[50p].

Uwaga

 • Przy nagrywaniu w zwolnionym tempie, czas otwarcia migawki ulega skróceniu i może nie udać się uzyskać odpowiedniej ekspozycji. Jeżeli tak się zdarzy, należy zmniejszyć wartość przysłony lub ustawić wyższą wartość czułości ISO.
 • Szacunkowy czas nagrywania można znaleźć w rozdziale zatytułowanym „Dostępne czasy nagrywania filmów”.
 • Przepływność nagranego filmu zmienia się w zależności od ustawień w pozycjach [Liczba kl. na sek.] i [Ust. nagrywania].
 • Film będzie nagrywany w formacie XAVC S HD.
 • Podczas nagrywania w zwolnionym/szybkim tempie poniższe funkcje są niedostępne.
  • [TC Run] w pozycji [Ustawienia TC/UB]
  • [Wyjście TC] w pozycji [Ustawienia HDMI]
  • [Wyb. wyjście 4K]