Obszar wykryw. fazy

Ustawianie, czy obszar AF z wykrywaniem fazy ma być wyświetlany czy nie.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1)[Obszar wykryw. fazy] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

WŁ.:
Obszar AF z wykrywaniem fazy będzie wyświetlany.
WYŁ.:
Obszar AF z wykrywaniem fazy nie będzie wyświetlany.

Uwaga

  • AF z wykrywaniem fazy dostępna jest tylko z odpowiednimi obiektywami. Jeśli założony jest obiektyw niezgodny z tą funkcją, nie będzie można z niej korzystać. AF z wykrywaniem fazy może nie działać nawet z niektórymi obiektywami obsługującymi tę funkcję, np. z obiektywami kupionymi jakiś czas temu, które nie zostały zaktualizowane. Szczegółowe informacje dotyczące zgodnych obiektywów można znaleźć w witrynie Sonyv danego regionu lub uzyskać w punkcie sprzedaży wyrobów Sony, albo w miejscowym autoryzowanym punkcie serwisowym produktów Sony.
  • W przypadku rejestrowania zdjęć w formacie APS-C, obszar AF z wykrywaniem fazy nie będzie wyświetlany.
  • W przypadku nagrywania filmów, obszar AF z wykrywaniem fazy nie będzie wyświetlany.