Cią. odtw. dla int.

Odtwarza w trybie ciągłym zdjęcia wykonane w trybie fotografowania z interwałem.

Za pomocą oprogramowania komputerowego Imaging Edge Desktop można tworzyć filmy ze zdjęć zarejestrowanych w trybie fotografowania z interwałem. Nie można tworzyć filmów ze zdjęć z poziomu aparatu.

  1. MENU → (Odtwarzanie) → [Cią. odtw. dla int.].
  2. Wybierz grupę obrazów, które chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij środkową część pokrętła sterowania.

Wskazówka

  • Na ekranie odtwarzania można uruchomić ciągłe odtwarzanie, naciskając dolny przycisk w trakcie wyświetlania dowolnego obrazu w grupie.
  • Można wznowić odtwarzanie lub pauzę, naciskając dolny przycisk podczas odtwarzania.
  • Szybkość odtwarzania można zmieniać, obracając podczas odtwarzania pokrętłem przednim, pokrętłem tylnym lub pokrętłem sterowania. Szybkość odtwarzania można również zmienić, wybierając MENU → (Odtwarzanie) → [Pręd.odtw. dla int.].
  • Istnieje również możliwość ciągłego odtwarzania zdjęć seryjnych.