Bracket DRO

Możesz zapisać łącznie trzy zdjęcia, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

  1. Wybierz / (Tryb pracy) pokrętła sterowania → [Bracket DRO].
    • Tryb pracy można również ustawić wybierając MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Bracket DRO: Lo:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z nieznacznymi zmianami wartości optymalizacji D-Range (Lv 1, Lv 2 i Lv 3).
Bracket DRO: Hi:
Rejestrowanie serii trzech obrazów z dużymi zmianami wartości optymalizacji D-Range (Lv 1, Lv 3 i Lv 5).

Uwaga

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.