Ustaw. płytki dotyk.

Możesz wyregulować ustawienia odnoszące się do obsługi płytki dotykowej podczas rejestrowania z użyciem wizjera.

  1. MENU→ (Ustawienia) → [Ustaw. płytki dotyk.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Obsł. w orient. pion.:
Określa, czy włączyć obsługę płytki dotykowej podczas rejestrowania z użyciem wizjera w orientacji pionowej. Można zapobiec błędnym operacjom podczas rejestrowania w orientacji pionowej spowodowanym przypadkowym dotknięciem monitora nosem itp.
Tryb pozycji dotyku:
Określa, czy ramkę ostrości można przesunąć do pozycji dotkniętej na ekranie ([Pozycja bezwzględna]), lub przesunąć ramkę ostrości w odpowiednie miejsce, w zależności od kierunku przeciągania i zakresu ruchu ([Pozycja względna]).
Obszar roboczy:
Ustawianie obszaru wykorzystywanego do obsługi płytki dotykowej. Ograniczenie obszaru roboczego może zapobiec błędnym operacjom przez przypadkowe dotknięcie monitora nosem itp.

Informacje o trybie pozycjonowania dotykowego

Wybór opcji [Pozycja bezwzględna] pozwala szybciej przesunąć ramkę ostrości do odległej pozycji, ponieważ położenie ramki ostrości można bezpośrednio określić dotykając odpowiedniego miejsca.

Wybór opcji [Pozycja względna] pozwala obsługiwać płytkę dotykową z najwygodniejszego miejsca, bez konieczności przesuwania palca po rozległym obszarze.

Wskazówka

  • Przy obsłudze płytki dotykowej, gdy w pozycji [Tryb pozycji dotyku] jest ustawiona opcja [Pozycja bezwzględna], obszar ustawiony w pozycji [Obszar roboczy] jest traktowany jako cały ekran.